Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy przedemedycznej organizowane dla grup, firm, szkół itp.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – cel kursu

Pierwsza pomockursy i szkolenia – ich celem jest przygotowanie uczestników do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, zaopatrywania urazów, postępowania w przypadku wypadku komunikacyjnego oraz wiele innych.

Adresaci kursu

Kurs pierwszej pomocy skierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego. Nasza oferta adresowana jest przede wszystkim do pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, jednostek samorządowych. pracowników oświaty i służby zdrowia, uczniów, funkcjonariuszy służb publicznych, nadleśnictw, instytucji kultury, członków grup i stowarzyszeń ratowniczych, oraz wszystkich zainteresowanych. Z powodzeniem szkolimy również służby mundurowe, m.in. policję i straż graniczną. Nasza działalność udokumentowana jest licznymi listami referencyjnymi.

Pierwsza pomoc – Metoda szkolenia

Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych, praktycznego pokazu oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz innym sprzęcie szkoleniowym.

PROGRAM SZKOLENIA OPARTY JEST NA NAJNOWSZYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH EUROPEJSKIEJ RADY d/s RESUSCYTACJI z 2021r.

Zakres kursu:

szkolenie poświęcone jest kompleksowym zagadnieniom z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zagadnienia poruszane w części teoretycznej:

 • Prawidłowe wezwanie pomocy
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego i świadków zdarzenia, w tym segregacja poszkodowanych
 • Ocena podstawowych parametrów życiowych
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci
 • Rany, krwotoki
 • Urazy: złamania, zwichnięcia
 • Stany nagłe zagrożenia życia

Zagadnienia poruszane w części praktycznej:

 • Ocena parametrów życiowych
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Wykonywanie opatrunków

Uczestnicy po ukończonym kursie nabywają podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Otrzymują również stosowne zaświadczenie. Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalną kadrę medyczną. Kursanci szkolą się nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim – jak w praktyce działa pierwsza pomoc.

 • Czas trwania – ok. 6 godzin (3 godz. teorii i 3 godz. praktyki)
 • Cena jak i forma prowadzenia szkolenia podlega negocjacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy. Pobierz ofertę „Pierwsza pomoc – kurs” w formacie PDF. Jak możemy zaobserwować w różnych środkach przekazu społecznego, wiele się mówi o tym, że dyspozytor instruował kogoś przez telefon jak ma wykonać RKO lub udzielić ratunku. W zakładach pracy często na szkoleniach BHP temat pierwszej pomocy jest omówiony bardzo ogólnikowo. Niby wiele wiemy na ten temat, a często gdy stajemy przed faktem dokonanym i jesteśmy zdani tylko na siebie – panikujemy i zamiast pomóc często ograniczamy się tylko do wezwania karetki. Warto jest mieć podstawowe umiejętności z udzielania pierwszej pomocy, gdyż możemy uratować komuś życie, a może się zdarzyć i tak, że sami będziemy potrzebowali pomocy.